UDLEJNING AF KLUBLOKALE

FOR MEDLEMMER AF LIMFJORDSHUSET TIL FEST – MAX 45  GÆSTER – PRIS 1500 KR!

Hvem kan leje opholdslokalet:

Lokalet udlejes til et fuldgyldigt, aktivt medlem af huset

med mindst 1 års medlemskab i klubben. Lejer skal

være over 21 år. Klubben forbeholder sig ret til at sige nej til et arrangement! Der udlejes ikke til

ungdomsfester. Desuden betinges, at det er en lukket fest, hvor klubmedlemmet deltager og har ansvar for

klubbens lokaler, inventar og grej.

Klubmedlemmet er erstatningspligtig for evt. skader opstået i forbindelse med leje, uanset om det er en anden

person, der er skadevolder. Klubberne har ingen forsikring til dækning af evt. personskade, skader på lejers

eller gæsters ejendele.

Det er en forudsætning for udlejning, at andre aktive medlemmer kan færdes i de udlejede lokaler.

Hvornår kan lokalet udlejes:

Der kan tidligst bookes 1 år før og som udgangspunkt kan leje af lokalet kun ske 1 gang årligt. Udlejningens

varighed er ca. 24 timer, med mindre andet er aftalt med husudvalget.

Klargøring og Inventar:

Lejer medbringer selv viskestykker, håndklæder, karklude, kaffe, the, mad, drikke osv.

Lejer sørger selv for rengøring før (hvis nødvendigt) – og rengøring efter lejemålet af køkken, toiletter osv. – Brug

klubbens rengøringsmidler. Se tjekliste i rengøringsrum.

Borde og stole stilles som ved ankomst. Lokalerne afleveres i rengjort stand jvf. tjekliste.

Glas, service osv. optælles efter brug, og ødelagt ting og inventar mm. erstattes af lejer. Se tjekliste.

Tag hensyn til naboer omkring støj og musik. Specielt efter kl. 23.

Klublokaler skal være ryddet og rengjort næste dag inden middag.

Opmærksomhed:

Tag venligst hensyn til naboer omkring støj og musik. Specielt efter kl. 23.

AL RYGNING OG ÅBEN ILD TOTAL FORBUDT I ALLE LOKALER, BÅDE INDE OG UDE!!! – Al rygning foregår på

strandarealet eller på P-pladsen. Brug de opstillede spande.

Forudsætning for leje:

AT JEG ER OVER 21 ÅR OG HAR OVER 1 ÅRS BETALT MEDLEMSKAB I KLUBBEN